Menu

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje. Najdôležitejšie základné informácie:

  1. Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je Pekné vlásky s. r. o., s miestom podnikania Lipová 1066/74, 900 33 Marianka, Slovensko, IČO: 51700786, DIČ: 2120753569, IČ DPH: SK2120753569.
  2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.
  3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL tzn. že komunikácia medzi vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.
  4. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti!

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov (kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a sú iba pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.

Na našom servery používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Všetky informácie sú chránené najvyšším stupňom ochrany. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom identifikovať.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základe vašej aktivity na Internetovej stránke Prevádzkovateľa budeme spracovávať tieto osobné údaje:

A. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvané údaje:

V súvislosti s vytvorením a správou účtu spracúvame tieto údaje: email. Z tohto dôvodu sú Vaše osobné údaje poskytnuté:

B. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvané údaje:

V súvislosti s vytvorením rezervácie Vášho termínu spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo. Z tohto dôvodu sú Vaše osobné údaje poskytnuté:

C. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvané údaje:

V súvislosti s SMS potvrdením a pripomienkou termínu spracúvame tieto údaje: telefónne čísla. Z tohto dôvodu sú Vaše osobné údaje poskytnuté:

D. Účel spracúvania osobných údajov:

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dobrovoľným vyplnením svojho mena a priezviska, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať hodnotenie, správu alebo akýkoľvek odkaz v súvislosti s prevádzkou kaderníctva a poskytnutými službami. Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané a sú najneskôr do 60 dní od odoslania dotazníka likvidované resp. anonymizované. Pre zbieranie odpovedí z dotazníkov používame službu od spoločnosti monday.com Ltd

E. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvané údaje:

V súvislosti s evidenciou obchodných prípadov môžu byť Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa) zadané do nasledovných systémov: